NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BAN HÀNH THÔNG TƯ 02/2023/TT-NHNN QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI CƠ CẤU LẠI THỜI HẠN TRẢ NỢ VÀ GIỮ NGUYÊN NHÓM NỢ NHẰM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG GẶP KHÓ KHĂN

26 tháng 04, 2023

          Trước tình hình kinh tế thế giới nói chung, tình hình tăng trưởng kinh tế trong nước nói riêng, nắm bắt được những khó khăn, thách thức mà bộ phận Doanh nghiệp, người dân đang phải đối mặt, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 02/2023/TT-NHNN về việc Tổ chức Tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ Khách hàng gặp khó khăn.

         Theo đó, Thông tư gồm 3 Chương 10 Điều có hiệu lực từ ngày 24/04/2023 đến hết ngày 30/06/2024. Các khoản nợ được cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ là các khoản cho vay và cho thuê tài chính. Ngân hàng Nhà nước trao quyền chủ động cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc xem xét, đánh giá khó khăn của khách hàng để quyết định việc cơ cấu lại khoản nợ vay của khách hàng. Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ do tổ chức tín dụng quyết định nhưng không vượt quá 12 tháng kể từ ngày đến hạn của số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

         Những điều khoản chính sách của Thông tư 02/2023/TT-NHNN tạo điều kiện xoay vốn làm ăn cho doanh nghiệp lẫn người dân đang vay vốn và có nhu cầu vay vốn, từ đó góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế đúng theo mục tiêu, kế hoạch năm 2023.

         Dưới đây là một số hình ảnh từ Hội nghị trực tuyến toàn ngành về Công tác Tín dụng và triển khai Thông tư số 02/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước chiều ngày 25/04/2023.


BÌNH LUẬN