BẢNG LÃI SUẤT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI QTDND TÂY SÀI GÒN TỪ NGÀY 27/02/2024

01 tháng 03, 2024

QTDND TÂY SÀI GÒN KÍNH THÔNG BÁO TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG BẢNG LÃI SUẤT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI QUỸ TỪ NGÀY 27/02/2024!

 

KỲ HẠN

Lãi suất năm (%)

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi cuối kỳ

KKH

0.50

0.50

1 tháng

3.10

3.10

 3 tháng

3.20

3.50

4 tháng

3.40

3.60

5 tháng

3.70

3.90

6 tháng

4.60

5.30

7 tháng -> 8 tháng

4.80

5.40

9 tháng -> 11 tháng

5.00

5.60

12 tháng

5.30

5.80

15 tháng -> 23 tháng

5.80

6.20

25 tháng -> 30 tháng

6.20

6.70

Từ 36 tháng trở lên

6.50

6.90


BÌNH LUẬN
Bài đăng liên quan