Sản phẩm

Quỹ tín dụng nhân dân Tây Sài Gòn giải quyết nhanh chóng, linh hoạt và hiệu quả với các sản phẩm đa dạng.

Dịch vụ chuyển tiền

Chuyển tiền trong nước nhanh chóng và thuận lợi   ....

Tiết kiệm không kỳ hạn

Tích lũy vốn ngay khi có thể để mang lại niềm vui và an nhàn trong cuộc sống.  ....

Tài khoản

- Thanh toán, chuyển tiền, gửi tiết kiệm, xác nhận số dư, Séc, Ủy nhiệm chi… - D&a....

Vay nông nghiệp

Tương trợ thành viên sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp     ....

Vay bổ sung vốn kinh doanh

“Hỗ trợ sản xuất kinh doanh và mở rộng quy mô kinh doanh cho thành viên trong đia b&a....

Cho vay tiêu dùng

“ Đáp ứng tất cả nhu cầu tiêu dùng cá nhân”  Đối tượng....

Cho vay tiểu thương

“Đồng hành cùng tiểu thương”  Đối tượng vay: Các hộ gia đìn....

Tải ứng dụng