Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Tây Sài Gòn được thành lập Giấy phép số 16/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh TP.HCM cấp ngày 24/05/2007 có trụ sở tại: 2276 Vĩnh Lộc, Ấp 4, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP HCM. Quỹ tín dụng nhân dân Tây Sài Gòn sau hơn 13 năm hình thành và phát triển đến nay hệ thống QTDND hoạt động lành mạnh, hiệu quả, theo tôn chỉ mục đích đề ra, thực hiện huy động vốn trên địa bàn để cho vay các thành viên nhằm mục đích tương trợ giữa các thành viên, tăng cường tính liên kết. Hoạt động của các QTDND Tây Sài Gòn đã cải thiện đời sống, tạo công ăn việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh cho các thành viên, góp phần xoá đói, giảm nghèo ở địa phương....

Xem thêm

Thông tin tài chính
Tải ứng dụng