Quá trình hình thành và phát triển
  • Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Tây Sài Gòn được thành lập theo Giấy phép số 16/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp, với vốn điều lệ ban đầu là 502.250.000 đồng do các thành viên góp vốn.

  • Hiện nay, với sau hơn 15 năm hình thành và phát triển vốn điều lệ của Quỹ hiện nay đã lên 6.111.000.000 đồng.

  • Quỹ tín dụng nhân dân Tây Sài Gòn đã và đang hoạt động lành mạnh, hiệu quả theo tôn chỉ mục đích đề ra, thực hiện huy động vốn trên địa bàn để cho vay các thành viên nhằm mục đích tương trợ giữa các thành viên, tăng cường tính liên kết. Hoạt động của QTDND Tây Sài Gòn đã cải thiện đời sống, tạo công ăn việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh cho các thành viên, góp phần xoá đói, giảm nghèo ở địa phương đặt biệt là 3 xã: Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B và Phạm Văn Hai.

Tầm nhìn sứ mệnh và giá trị cốt lõi

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân là kênh huy động vốn hiệu quả của Nhà Nước

Quỹ Tín Dụng với mục tiêu vì cộng đồng phát triển, tương trợ thành viên. QTD ra đời góp phần phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói giảm nghèo, hạn chế cho vay nặng lãi trên địa bàn hoạt động

Quỹ Tín Dụng mang lại cợ hội nghề nghiệp, công ăn việc làm cho cán bộ nhân viên tại địa phương

Nhân sự hệ thống

Thông tin tài chính