Vợ sinh con, chồng được nhận gần 3 triệu đồng trong trường hợp nào?

20 tháng 04, 2022

Thông tin chồng được nhận gần 03 triệu khi vợ sinh con là tiền trợ cấp 1 lần mà người chồng sẽ được nhận khi vợ sinh con do cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) chi trả.

Tại Điều 38 Luật BHXH năm 2014, tiền trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con được tính như sau:

Mức trợ cấp 1 lần/con = 2 x Mức lương cơ sở = 2 x 1,49 triệu đồng = 2,98 triệu đồng

Để được nhận số tiền trợ cấp gần 03 triệu đồng này, người chồng có vợ sinh con phải thuộc một trong các trường hợp sau đây:

(1) Trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH mà đã đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi vợ sinh con.

(2) Người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ đã đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.

(3) Cả vợ và chồng cùng tham gia BHXH nhưng vợ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con, còn người chồng đã đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi vợ sinh con.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Khoản 3 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, được sửa bởi Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH. Thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con được xác định như sau:

- Trường hợp sinh trước ngày 15 của tháng: Tháng sinh con không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh.

- Trường hợp sinh từ ngày 15 trở đi của tháng:

+ Tháng đó có đóng BHXH: Tháng sinh con được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh.

+ Tháng đó không đóng BHXH: Tháng sinh con không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh.


BÌNH LUẬN