Từ 10/3/2022 chính sách thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động chính thức có hiệu lực

10 tháng 03, 2022

Thông tư 01/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động chính thức có hiệu lực thi hành.

Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội yêu cầu thu thập thêm nhiều thông tin về thị trường lao động. Cụ thể như sau:

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

- Thu thập thông tin về cung lao động: Ngoài thông tin về họ tên, ngày sinh, giới tính, trình độ giáo dục phổ thông, công việc hiện tại, tình trạng thất nghiệp,… Thông tư mới yêu cầu bổ sung thêm thông tin về nhu cầu đào tạo, việc làm.

- Thu thập thông tin về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam: Ngoài thông cá nhân, giấy phép lao động, vị trí công việc đang làm, quy định mới yêu cầu thu thập thêm thông tin về:

+ Trình độ chuyên môn đào tạo và chuyên ngành đào tạo;

+ Hình thức làm việc;

+ Loại hình doanh nghiệp, tổ chức làm việc;

+ Kinh nghiệm làm việc;

+ Chứng chỉ hành nghề;

+ Địa điểm và thời gian làm việc.

Theo đó, các trung tâm dịch vụ việc làm sẽ là đơn vị thực hiện nhiệm vụ thu thập các thông tin về thị trường lao động nói trên và báo cáo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thông tư 01/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 10/3/2022.


BÌNH LUẬN