Tăng 6% mức lương tối thiểu vùng từ 01/7/2022

17 tháng 06, 2022

Căn cứ khoản 4 Điều 91 Bộ luật Lao động năm 2019, tiền lương tối thiểu vùng sẽ do Chính phủ quyết định và công bố trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia.

Sáng ngày 12/4/2022, sau khi kết thức 02 phiên thảo luận về vấn đề tăng lương tối thiểu vùng cho lao động trong các doanh nghiệp, Hội đồng tiền lương quốc gia đã chốt phương án tăng lương tối thiểu từ ngày 01/7/2022 với mức tăng bình quân là 6% và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Chính phủ đã đồng ý phương án tăng tiền lương tối thiểu vùng mà Hội đồng tiền lương quốc gia đề xuất và ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về mức tiền lương tối thiểu vùng mới như sau:

Tăng 6% mức lương tối thiểu vùng từ 01/7/2022


BÌNH LUẬN