Ô tô điện chạy pin được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt từ ngày 01/03/2022 đến hết ngày 28/02/2027

01 tháng 03, 2022

Đây là một trong những chính sách đáng chú ý được Quốc hội thông qua tại Luật số 03/2022/QH15.

Theo đó, để khuyến khích phát triển xe ô tô điện chạy bằng pin, Quốc hội quyết định giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cụ thể như sau:

Ngoài ra, Luật này còn sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp và Luật Thi hành án dân sự.


BÌNH LUẬN