Những quy định mới về thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ

25 tháng 02, 2022

Bắt đầu từ ngày 31/3/2022, Thông tư 15/2020/TT-BGTVT quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ chưa có quy định rõ ràng về hình thức và phương thức thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ sẽ được thay thế bởi Thông tư 45/2021/TT-BGTVT quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ.

Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải đã quy định cụ thể về hình thức và phương thức thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ như sau:

- Thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ được thực hiện theo hình thức điện tử không dừng và hình thức một dừng.

+ Hình thức điện tử không dừng là hình thức thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tự động, phương tiện tham gia giao thông đường bộ không phải dừng lại để trả tiền sử dụng đường bộ khi qua trạm thu phí;

+ Hình thức một dừng là hình thức thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ mà khi qua trạm thu phí, phương tiện giao thông đường bộ thực hiện một lần dừng khi qua cửa kiểm soát làn thu phí để trả tiền dịch vụ sử dụng đường bộ.

Quy định mới về thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ

Quy định mới về thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ (Ảnh minh họa)

- Thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ được thực hiện theo phương thức mở và phương thức kín.

+ Phương thức mở là phương thức thu mà chủ phương tiện phải trả một mức tiền tại trạm thu phí không phụ thuộc vào chiều dài quãng đường phương tiện đã đi được trên đoạn đường thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ mà chỉ phụ thuộc vào kiểu loại phương tiện;

+ Phương thức kín là phương thức thu mà chủ phương tiện phải trả một mức tiền tại trạm thu phí dựa vào chiều dài quãng đường phương tiện đã đi được trên đoạn đường thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ và kiểu loại phương tiện.

Các đoạn tuyến cao tốc; các đoạn tuyến cao tốc nối tiếp nhau; các tuyến cao tốc; các tuyến cao tốc liên kết với nhau được tổ chức thu thành một hệ thống thu thực hiện theo phương thức kín.

Làn thu phí hỗn hợp (làn thu phí áp dụng cả hình thức điện tử không dừng và hình thức một dừng) tại trạm thu phí được bố trí theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều 5 Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg.

Hình thức và phương thức thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ được cấp có thẩm quyền quyết định trong Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư hoặc trong Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 31/3/2022.


BÌNH LUẬN