Khi bố/mẹ chết thì chú bác cô dì có được chia thừa kế nhà đất?

11 tháng 05, 2022

Di sản thừa kế rất phổ biến và có giá trị lớn là nhà đất. Do nhiều người không hiểu quy định của pháp luật dẫn đến tranh chấp về thừa kế, mà chủ yếu là anh em, họ hàng. Cho nên, khi bố/mẹ chết, chú bác cô dì có được chia thừa kế nhà đất không?

Theo quy định của Bộ luật Dân sự, thừa kế di sản gồm thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật.

Trong trường hợp người để lại di sản có lập di chúc để lại tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho chú bác cô dì thì họ sẽ được chia thừa kế theo nội dung của di chúc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 Trong trường hợp người để lại di sản không lập di chúc hoặc có di chúc nhưng không hợp pháp thì di chúc sẽ được chia theo pháp luật. Để được thừa kế theo pháp luật phải thuộc diện thừa kế và đáp ứng điều kiện về hàng thừa kế, cụ thể:

* Thuộc diện thừa kế

Người thừa kế phải có quan hệ hôn nhân (vợ chồng), quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng (cha, mẹ nuôi với con nuôi và ngược lại) với người để lại di sản.

* Đáp ứng điều kiện về hàng thừa kế

Khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 quy định những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự như sau:

- Hàng thừa kế thứ nhất gồm: Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

- Hàng thừa kế thứ hai gồm: Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.

- Hàng thừa kế thứ ba gồm: Cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 thì “Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản”. Do đó, chú, bác, cô, dì thuộc hàng thừa kế thứ ba chỉ được hưởng di sản thừa kế khi không còn ai ở hàng thừa kế thứ nhất và hàng thừa kế thứ hai.


BÌNH LUẬN