Chỉ đạo mới nhất của Tổng cục Thuế về giảm thuế VAT còn 8%

09 tháng 02, 2022

Hôm nay (09/02/2022), Tổng cục Thuế đã có Công điện số 02/CĐ-TCT về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, mặc dù Tổng cục Thuế đã có Công điện số 01/CĐ-TCT yêu cầu các Cục Thuế chủ động tuyên truyền, phổ biến đến người nộp thuế trên địa bàn về giảm 2% thuế giá trị gia tăng trong năm 2022 đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (trừ một số hàng hóa, dịch vụ) từ ngày 01/02/2022 - hết ngày 31/12/2022.

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chưa xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% (với các nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc diện được giảm thuế giá trị gia tăng) theo quy định. Do vậy, Tổng cục Thuế yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, phổ biến cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

Chỉ đạo mới nhất của Tổng cục Thuế về giảm thuế VAT còn 8% (Ảnh minh họa)
Chỉ đạo mới nhất của Tổng cục Thuế về giảm thuế VAT còn 8% (Ảnh minh họa)

Đồng thời, bám sát địa bàn, người nộp thuế để hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách của Quốc Hội, Chính phủ, đặc biệt là các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh các nhóm hàng hóa, dịc vụ thuộc diện giảm thuế giá trị gia tăng trên địa bàn để thực hiện đúng chính sách về giảm 2% thuế giá trị gia tăng trong năm 2022.

Tổng cục Thuế cũng nhấn mạnh, trường hợp cố tình vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguồn Luật Việt Nam


BÌNH LUẬN