Bị xử lý thế nào khi mua bán nhà ở xã hội chưa đủ 5 năm?

18 tháng 05, 2022

Người có thu nhập thấp thường được ưu tiên mua nhà ở xã hội. Sau khi mua mà có nhu cầu cần bán thì phải đáp ứng điều kiện như thế nào và sau bao lâu thì được bán?

Mặc dù Luật có quy định cụ thể thời hạn bán nhà ở xã hội là sau 05 năm kể từ thời điểm nộp đủ tiền mua và được cấp Giấy chứng nhận nhưng thực tế có không ít trường hợp "lách luật" để mua bán nhà ở xã hội dù chưa đủ thời hạn theo quy định.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tại khoản 6 Điều 62 Luật Nhà ở năm 2014 khẳng định:

Mọi trường hợp cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội không đúng quy định của Luật này thì hợp đồng cho thuê, thuê mua, mua bán nhà ở không có giá trị pháp lý và bên thuê, thuê mua, mua phải bàn giao lại nhà ở cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội; trường hợp không bàn giao lại nhà ở thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở tổ chức cưỡng chế để thu hồi lại nhà ở đó.

Vì vậy, nếu mua bán nhà ở xã hội không đúng quy định, khi chưa đủ thời hạn cho phép thì:

- Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội không có giá trị pháp lý.

- Bên mua phải bàn giao lại nhà ở xã hội đó cho đơn vị quản lý. Nếu không thực hiện bàn giao thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở sẽ tổ chức cưỡng chế để thu hồi lại nhà ở.


BÌNH LUẬN