Bị tai nạn lao động, người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày?

10 tháng 06, 2022

Khi không may bị tai nạn lao động, người lao động sẽ được nghỉ làm để điều trị, phục hồi chức năng lao động.

Khi đã điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động, người lao động còn có thể nghỉ thêm chế độ dưỡng sức, phục hồi thương tật. Thời gian nghỉ đối với từng giai đoạn điều trị, dưỡng sức, phục hồi thương tật được xác định như sau:

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

* Nghỉ điều trị, phục hồi chức năng lao động:

Hiện không có quy định cụ thể về thời gian nghỉ tối đa. Thời gian nghỉ điều trị, phục hồi chức năng lao động dài hay ngắn còn phụ thuộc vào thương tật do tai nạn lao động mà người lao động mắc phải.

* Nghỉ dưỡng sức, phục hồi thương tật:

Căn cứ Điều 54 Luật An toàn, vệ sinh lao động, sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động và trở lại làm việc mà trong 30 ngày đầu sức khỏe chưa phục hồi thì người lao động sẽ được giải quyết nghỉ dưỡng sức, phục hồi từ 05 - 10 ngày/lần bị tai nạn lao động.

Cụ thể như sau:

- Tối đa 10 ngày: Trường hợp bị suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên.

- Tối đa 07 ngày: Trường hợp bị suy giảm khả năng lao động từ 31% - 50%.

- Tối đa 05 ngày: Trường hợp bị suy giảm khả năng lao động từ 15% - 30%.

Lưu ý: Trong trường hợp chưa nhận được kết luận giám định mức suy giảm khả năng lao động trong 30 ngày đầu trở lại làm việc thì người lao động vẫn được giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe nếu Hội đồng giám định y khoa kết luận mức độ suy giảm lao động đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động.

Thời gian nghỉ làm do điều trị tai nạn lao động sẽ không giới hạn số ngày nghỉ tối đa nhưng khi đã điều trị ổn định thì người lao động chỉ được nghỉ dưỡng sức thêm từ 05 - 10 ngày.


BÌNH LUẬN