Sản phẩm

Quỹ tín dụng nhân dân Tây Sài Gòn giải quyết nhanh chóng, linh hoạt và hiệu quả với các sản phẩm đa dạng.

Tiện tích

Tỷ lệ cho vay: đến 80% giá trị xe. Thủ tục đơn giản, giải quyết nhanh chóng. Lãi suất cạnh tranh.

Đặc tính

- Loại tiền vay: VND - Phương thức cho vay: từng lần. - Được vay bù đắp phần vốn đã sử dụng nếu khách hàng mua ôtô trong vòng 06 tháng và được tài trợ vay mua xe đã qua sử dụng.

Điều kiện và Thủ tục

Mục đích vay: - Phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển của khách hàng. - kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa.

Sản phẩm cùng nhóm