Sản phẩm

Quỹ tín dụng nhân dân Tây Sài Gòn giải quyết nhanh chóng, linh hoạt và hiệu quả với các sản phẩm đa dạng.

Tương trợ thành viên sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

 

 
Tiện tích

Đáp ứng tất cả nhu cầu vốn phục vụ  vực sản xuất nông nghiệp (nông, lâm nghiệp ), bao gồm: - Bổ sung vốn sản xuất nông nghiệp. - Đầu tư tài sản là đất đai phục vụ sản xuất, máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển đặc thù để mở rộng quy mô sản xuất. - Bổ sung vốn buôn chuyến các mặt hàng nông nghiệp.

Đặc tính

- Số tiền: căn cứ vào phương án kinh doanh, nhu cầu vốn, khả năng trả nợ - Phương thức Vay/ thanh toán khoản vay: Đa dạng, phù hợp với dòng tiền, nhu cầu và khả năng trả nợ của Khách hàng   - Tài sản đảm bảo: Bất động sản, phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị, hàng hóa, nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm…

Điều kiện và Thủ tục

- CMND/Hộ chiếu/CCCD, Hộ khẩu/Tạm trú. - Chứng từ chứng minh thu nhập, mục đích sử dụng vốn. - Bản chính tài sản bảo đảm 

Sản phẩm cùng nhóm