Sản phẩm

Quỹ tín dụng nhân dân Tây Sài Gòn giải quyết nhanh chóng, linh hoạt và hiệu quả với các sản phẩm đa dạng.

“Hỗ trợ sản xuất kinh doanh và mở rộng quy mô kinh doanh cho thành viên trong đia bàn”

Tiện tích

Đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh gồm: - Bổ sung vốn lưu động. - Mua máy móc thiết bị, cải tiến công nghệ. - Xây dựng/Mở rộng nhà xưởng. - Kinh doanh nhà thuốc, thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của pháp luật.

Đặc tính

- Số tiền Căn cứ vào phương án kinh doanh, nhu cầu vốn, khả năng trả nợ. - Phương thức vay/thu nợ: Đa dạng, phù hợp với dòng tiền, nhu cầu và khả năng trả nợ của Khách hàng . - Tài sản bảo đảm: Bất động sản, phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị, hàng hóa, Nguyên vật liệu, Bán thành phẩm, thành phẩm…

Điều kiện và Thủ tục

- CMND/Hộ chiếu/CCCD, Hộ khẩu/Tạm trú. - Chứng từ chứng minh thu nhập, mục đích sử dụng vốn. - Bản chính tài sản bảo đảm

Sản phẩm cùng nhóm