Sản phẩm

Quỹ tín dụng nhân dân Tây Sài Gòn giải quyết nhanh chóng, linh hoạt và hiệu quả với các sản phẩm đa dạng.

Tích lũy vốn ngay khi có thể để mang lại niềm vui và an nhàn trong cuộc sống.

 

 

Tiện tích

- Chủ động nộp /rút tiền khi có nhu cầu. - Có Thẻ tiết kiệm để cập nhật số dư. - Hưởng lãi suất không kỳ hạn theo số dư cuối mỗi ngày

Đặc tính

- Khách hàng: • Người Việt Nam (VND) • Người Việt Nam cư trú

Điều kiện và Thủ tục

• CMND/CCCD/Hộ chiếu

Sản phẩm cùng nhóm