Sản phẩm

Quỹ tín dụng nhân dân Tây Sài Gòn giải quyết nhanh chóng, linh hoạt và hiệu quả với các sản phẩm đa dạng.

Tiện tích

- Được tham gia nhiều Chương trình khuyến mãi hấp dẫn. - Chủ động chọn loại hình lãnh lãi; rút trước hạn khi có nhu cầu - Sử dụng Thẻ tiết kiệm để cầm cố vay vốn, chứng minh năng lực tài chính,…

Đặc tính

- Kỳ hạn: 1 tháng đến 10 năm - Số tiền gửi tối thiểu: 50.000 VND. - Lãi suất: hấp dẫn, cố định trong suốt kỳ hạn gửi.

Điều kiện và Thủ tục

CMND/CCCD/Hộ chiếu

Sản phẩm cùng nhóm