Sản phẩm

Quỹ tín dụng nhân dân Tây Sài Gòn giải quyết nhanh chóng, linh hoạt và hiệu quả với các sản phẩm đa dạng.

- Thanh toán, chuyển tiền, gửi tiết kiệm, xác nhận số dư, Séc, Ủy nhiệm chi…
- Dành cho khách hàng Việt Nam và nước ngoài
- Loại tiền mở tài khoản: VND
- Gói sản phẩm bao gồm các dịch vụ: Tài khoản thanh toán

Điều kiện và thủ tục

- Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu

Tiện tích

- Thanh toán, chuyển tiền, gửi tiết kiệm, xác nhận số dư, Séc, Ủy nhiệm chi…

Đặc tính

- Dành cho khách hàng Việt Nam và nước ngoài - Loại tiền mở tài khoản: VND - Gói sản phẩm bao gồm các dịch vụ: Tài khoản thanh toán

Điều kiện và Thủ tục

- CMND/CCCD/Hộ chiếu

Sản phẩm cùng nhóm