Sản phẩm

Quỹ tín dụng nhân dân Tây Sài Gòn giải quyết nhanh chóng, linh hoạt và hiệu quả với các sản phẩm đa dạng.

Chuyển tiền trong nước nhanh chóng và thuận lợi

 

Tiện tích

- Chuyển đến tất cả các Ngân hàng tại Việt Nam. - Chuyển tiền đến tận nơi theo nhu cầu

Đặc tính

- Chuyển bằng VND - Không giới hạn số tiền chuyển.

Điều kiện và Thủ tục

- Người chuyển: CMND/Hộ chiếu/CCCD. - Người nhận: Tài khoản hoặc CMND/Hộ chiếu/CCCD.

Sản phẩm cùng nhóm