Sản phẩm

Quỹ tín dụng nhân dân Tây Sài Gòn giải quyết nhanh chóng, linh hoạt và hiệu quả với các sản phẩm đa dạng.

“ Đáp ứng tất cả nhu cầu tiêu dùng cá nhân”

 Đối tượng vay: Công dân Việt Nam là thành viên của Quỹ tín dụng đang cư trú trên địa bàn mà Quỹ tín dụng Tây Sài Gòn quản lý.

 

Tiện tích

- Số tiền vay: đến 100% nhu cầu - Giải ngân nhanh chóng

Đặc tính

“ Đáp ứng tất cả nhu cầu tiêu dùng cá nhân” Đối tượng vay: Công dân Việt Nam là thành viên của Quỹ tín dụng đang cư trú trên địa bàn mà Quỹ tín dụng Tây Sài Gòn quản lý. Hạn mức cho vay: Mức cho vay căn cứ vào nhu cầu vay vốn, khả năng trả nợ, giá trị tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh.

Điều kiện và Thủ tục

- CMND/Hộ chiếu/CCCD, Hộ khẩu/Tạm trú. - Chứng từ chứng minh thu nhập, mục đích sử dụng vốn

Sản phẩm cùng nhóm