Tài khoản

04 tháng 10, 2020

- Thanh toán, chuyển tiền, gửi tiết kiệm, xác nhận số dư, Séc, Ủy nhiệm chi…
- Dành cho khách hàng Việt Nam và nước ngoài
- Loại tiền mở tài khoản: VND
- Gói sản phẩm bao gồm các dịch vụ: Tài khoản thanh toán

Điều kiện và thủ tục

- Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu


BÌNH LUẬN
Bài đăng liên quan