Cho vay tiểu thương

04 tháng 10, 2020

“Đồng hành cùng tiểu thương”

 Đối tượng vay: Các hộ gia đình, cá thể và các tiểu thương, tiểu chủ… đang kinh doanh tại các chợ, các trung tâm thương mại trên địa bàn.


BÌNH LUẬN
Bài đăng liên quan