Từ 2022, tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động

19 tháng 11, 2021

Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong năm 2022 sẽ tăng so với năm 2021.

Cụ thể, tại điều 169 Bộ luật Lao động 2019, lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường được quy định như sau:

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Theo đó, tuổi nghỉ hưu năm 2022 tăng như sau:

Tuổi nghỉ hưu năm 2022

Trường hợp bị suy giảm khả năng lao động hoặc làm nghề, công việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn từ 05 - 10 tuổi so với độ tuổi nghỉ hưu nói trên.

Dưới đây là sự thay đổi về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động trong năm 2022 mà Luật Thịnh Trí muốn gửi đến bạn đọc qua bài viết này.


BÌNH LUẬN