Từ 02/01/2022, sửa đổi điều kiện với cửa hàng bán lẻ xăng dầu

02 tháng 11, 2021

Ngày 01/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

Một trong những nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 95/2021 là điều kiện đối với thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu.

Cụ thể, theo Nghị định 95/2021, người đáp ứng điều kiện theo quy định thì được làm thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, gồm:

Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ năm (05) năm trở lên được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định này.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Trong khi đó, Nghị định 83/201 đang áp dụng hiện nay quy định:

Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định này.

Như vậy, Nghị định mới đã bổ sung thêm điều kiện thương nhân thuê cửa hàng với thời hạn thuê từ 05 năm trở lên cũng được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Bênh cạnh đó, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu vẫn phải đáp ứng đồng thời 02 điều kiện:

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 02/01/2022.


BÌNH LUẬN