Quy định mới về lãi suất rút tiền gửi trước hạn tại tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 04/2022/TT-NHNN ngày 16/6/2022 quy đ....

Tăng 6% mức lương tối thiểu vùng từ 01/7/2022

Căn cứ khoản 4 Điều 91 Bộ luật Lao động năm 2019, tiền lương tối thiểu vùng sẽ do Chính ph....

Bị tai nạn lao động, người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày?

Khi không may bị tai nạn lao động, người lao động sẽ được nghỉ làm để điều trị, phục h....

Tải ứng dụng